Bumblebee Play/Preschool

Bumblebee Play/Preschool
Bumblebee Play/ Preschool-da məktəbəqədər hazırlıq zamanı hər bir uşağın fəal və bacarıqlı bir şagird kimi yetişməsinə diqqət yetirilir, həmçinin ailənin bu prosesin dəstəklənməsində mühüm rolu vurğulanır. 3 - 6 yaş qrupuna uyğun tədris planı (kurrikulum) uşaqlara tədris prosesi zamanı rəsm, musiqi, aşpazlıq dərsləri, yaradıcı fəaliyyətlər və oyun səhnəcikləri vasitəsilə öz ideyalarını müəyyən etmək həmçinin bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı yaradır.