AZ
Brendlerə Qayıdın
Freywille
Freywille

1951-ci ildə Vyananın mərkəzində qurulan FREYWILLE 60 ildən çoxdur yanğın emaye zərgərlik sənətində liderdir. Zərgərlik dizaynında yeni standartların qurulması, emaye prosesi və daim beynəlmiləlləşmə 1980-ci illərdə Simone Grünberger-Wille rəhbərliyi altında yaradılan və hələ də marka imicini xarakterizə edən bənzərsiz FREYWILLE üslubunun yaranmasına səbəb oldmuşdur. Bütün zərgərlik əşyaları Vyanada əl işlərini gizli saxlayan ustalar tərəfindən hazırlanır, onlar işinə vurğun və təcrübəli sənətkarlar kimi, bənzərsiz FREYWILLE zinət əşyalarının ən yüksək keyfiyyətə sahib olmasına zəmanət verirlər.