AZ

Şərtlər və qaydalar

Port Baku Mall veb saytına xoş gəlmisiniz!

Bu müddəalar və şərtlər https://portbakumall.az/ ünvanında yerləşən Port Baku Mall veb-saytından istifadə qaydaları və təlimatlarını əks etdirir.

Bu veb sayta daxil olmaqla, bu şərtləri qəbul etdiyinizi güman edirik. Bu səhifədə göstərilən bütün şərtləri qəbul etməyə razı deyilsinizsə, Port Baku Mall veb saytından istifadə etməyə davam etməyin. Aşağıdakı terminologiya bu Qaydalar və Şərtlərə, Məxfilik Bəyannaməsinə və İmtina Bildirişi və bütün Müqavilələrə şamil edilir: "Müştəri", "Siz" və "Sizin" sizə, bu veb-sayta daxil olan və Şirkətin şərtlərinə uyğun gələn şəxsə aiddir. "Şirkət", "Özümüz", "Biz", "Bizim" və "Bizim", Şirkətimizə aiddir. "Tərəf", "Tərəflər" və ya "Biz" həm Müştəriyə, həm də özümüzə aiddir.

Bütün şərtlər Müştərinin Şirkətin qeyd etdiyi xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə ən uyğun şəkildə Müştəriyə yardım göstərilməsi prosesini həyata keçirmək üçün zəruri olan təklif, qəbul və ödənişin nəzərdən keçirilməsinə aiddir və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına tabedir. Yuxarıdakı terminologiyanın və ya digər sözlərin tək, cəm, böyük hərf və/yaxud hər hansı istifadəsi bir-birini əvəz edə bilən və buna görə də eyni ifadə kimi qəbul edilir.